Wednesday, October 12, 2005

Marknadsmakt fordrar fingerfärdighet.

Vi blir allt rörligare på elmarknaden tycks det. Vi byter oftare leverantör och utövar på det sättet marknadsmakt. Men IEA har givit uttrycket “Power to Choose” en innebörd som också innebär att man måste använda fingrarna och trycka på stoppknappen. Om vi gör det på ett riktigt sätt kan vi inte bara spara pengar utan också utöva marknadsmakt som motverkar koncentrationstendenser!

Ty genom att öka priselasticiteten så påverkar vi direkt företagens möjligheter att ta ut priser som är för höga.
image

Marknadsmakt fordrar fingerfärdighet.

Vi blir allt rörligare på elmarknaden tycks det. Vi byter oftare leverantör och utövar på det sättet marknadsmakt. Men IEA har givit uttrycket “Power to Choose” en innebörd som också innebär att man måste använda fingrarna och trycka på stoppknappen. Om vi gör det på ett riktigt sätt kan vi inte bara spara pengar utan också utöva marknadsmakt som motverkar koncentrationstendenser!

Läs mer

Månadsindelade arkiv