Wednesday, November 22, 2006

Konkurrens, energi och Miljö

EU har en s.k. high-level group för att se hur man kan integrera de tre områdena konkurrens, miljö och energi. Denna grupp består av fyra kommissionärer men har konsulterat en rad intressenter i grupper där bl.a flera svenskar ingår. Gruppen har nu avgivit en rapport som bl.a är mycket tydlig när det gäller effektivisering och att man måste agera kraftfullt (se nedan). Nu måste det bli mera verkstad!

image

Konkurrens, energi och Miljö

EU har en s.k. high-level group för att se hur man kan integrera de tre områdena konkurrens, miljö och energi. Denna grupp består av fyra kommissionärer men har konsulterat en rad intressenter i grupper där bl.a flera svenskar ingår. Gruppen har nu avgivit en rapport som bl.a är mycket tydlig när det gäller effektivisering och att man måste agera kraftfullt (se nedan). Nu måste det bli mera verkstad!

Läs mer

Månadsindelade arkiv