Monday, April 20, 2015

Fjolårets skidmodell

Visst anade jag det tidigare, redan när de frågade mig i butiken om jag ville byta upp mig till årets modell, att det skulle gå lika bra med de gamla.

Nu vet jag tack vare studien “The Circular Economy and Benefits for Society. Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners” att det faktiskt går ännu bättre med de gamla!

Friday, April 10, 2015

Det enda som förvånar är att det inte förvånar

Ja och….är man frestad att säga! Varför skulle inte energilagring i en mekanisk konstruktion vara bättre än att producera fossilt när (och där) vi har flödande tillgångar.

Det är många nygamla lösningar som kommer till heders när vi börjar utnyttja lokal decentraliserad produktion och när vi får behov av lagring. Svänghjul är bara en.

Thursday, April 09, 2015

Vad är det som skiljer?

Världens energiproblem (och -lösningar) är förvånansvärt lika. Vid ett möte i Kapstaden (DUE) nyligen diskuterades väldigt mycket hur man skall få ökad effektvisering med hjälp av standarder och märkning (MEPS and labelling). Mötets huvudtalare var Benoit Lebot som är den nye dynamiske direktören för IPEEC och som har ett välrenommerat förflutet på båda de nämnda områdena.

IPEEC är en lågbudgetorganisation där Sverige skulle kunna skaffa sig ett stort inflytande och kontakter inte bara med utvecklingsländerna utan även med BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) med en ganska blygsam insats om den nuvarande regeringen skulle vara intresserad.

Sydafrika domineras av ESKOM när det gäller elproduktion och det är sannerligen en verksamhet som får Vattenfall att framstå som en söndagsskola. Men även ESKOM lever farligt av precis samma skäl som alla andra stora gamla monopol rapporterar Mail and Guardian. Folk kanske börjar fixa sin el själva. I synnerhet om de lever med hotet om några timmars avbrott varje dag.

———
Dokumentation från tidigare DUE finns här. Och det är MYCKET mera än bara I-landsproblemen som avhandlas. Till exempel hur man rättvist delar på en gemensam solcellsanläggning i avlägsna byar.

Wednesday, April 08, 2015

Fusklapp för att skapa affärsmodeller

IEA DSM-Programme har startat ett arbete med att kartlägga olika affärsmodeller för energieffektivisering och det ser spännande ut. Någon gång efter sommaren kommer en första liten rapport under namnet “From selling Energy Efficiency to creating value”. Ett webinarium är planerat till den 15 november.

I väntan på den kan man själv fundera över om man skulle kunna kopiera någon annan modell som kommit upp under senare år och visat sig fungera på andra områden. Kolla “fusklappen”!

Tuesday, April 07, 2015

Stridssignalerna om marknadsorganisationen kommer tätare

Att hålla reservkapacitet i elproduktionen är en konstart som behöver utvecklas och där skrivningarna om energiunionen öppnar för ett mera modernt synsätt med laststyrning och flexibilitet. Ändå väljer flera att ge subventioner till gammaldags teknik och att ha fossilanläggningar i träda.

EU-kommissionen är visserligen på sin vakt men frågan är om de förmår hålla emot när flera larmar högt och oftare.

Thursday, April 02, 2015

Avestaforsens brus

Först så går den upp så går den ner så går den upp - som Hasse&Tage en gång satte text till den gamla låten Avestaforsens brus. Samma sak verkar gälla marknaden för förnybar energi när man tittar i en rapport från Frankfurt School of Economics, se också bild nedan.

Man ser också att det är sol som gäller i söder och vind i norr, att utvecklingsländerna går starkt framåt samt att det planar ut i Europa. I vårt fall sägs det att investerarna känner osäkerhet vad gäller stödsystemen. Men faller inte det under samma regel som den sång vi nämnde?

image

Wednesday, April 01, 2015

Diplomatins språk kan vara extremt “rakt”

I synnerhet när det används av ex-diplomater som vet vad det är som biter. Eller vad sägs om “narcissistisk, paranoid och psykopatisk”? Sagt av en före detta   Brittisk ambassadör om de stora oljebolagen:

Shell and its oil and gas peers are narcissistic, paranoid and psychopathic

Han skriver det i ett öppet brev om hur bolagen visar svårigheter att förstå behovet av en omställning och man anar att många av dem har ett ögonblick av “Kodakifiering” framför sig om de inte lyssnar.

Han avrundar med:

Stop pretending that gas is part of the answer to climate change, rather than a necessary stage in a transition to be kept as short as possible. Urge your peers to turn their backs on new fracking around the world, as you wisely have in the UK.

Det kunde sägas också till EU och IEA som har mumlat om gas som en överbryggande lösning.

Tuesday, March 31, 2015

Sigmar Gabriel förtydligar

Energiewende är som bekant under ständig attack. Men det går nog inte att bli tydligare än så här:

In this day and age, the Economic Affairs Minister said, nuclear energy is the most costly and nonsensical form of power generation. While nuclear energy employed around 30,000 people at its peak, renewables have already created 300,000 jobs to date, he indicated.

Monday, March 30, 2015

Historiska ögonblick

Efter ett historiskt ögonblick vet alla att det hänt; Skotten i Sarajevo, landningen på månen, Nelson Mandelas frigivning. Men hur är det mitt i det historiska ögonblicket? Vet man om det då?

Jag vill hävda att den Europeiska Energiunionen kan bli ett historiskt ögonblick. Ett när energimarknaden upphör att vara energimarknad och istället blir “nyttighetsmarknad”. Precis som Edison en gång avsåg att det skulle vara.

Men det kan lika gärna bli precis som vanligt. Om inte våra styrande inser att nu finns chansen. Utan fortsätter att “småfjutta” med traditionella styrmedel.

Vore det inte kul att vara med om ett historiskt ögonblick istället? Kolla länkarna som givits i texten så ser Du bättre vad jag menar!

Friday, March 27, 2015

Redundans eller krigsdans?

Den nya organisation som Juncker införde i kommissionen med viceordföranden som “team-leaders” leder nästan med naturnödvändighet till smärre kollisioner vad gäller ansvaret. Inte minst när det gäller energi. Vi har både kommissionären och vicepresidenten Šefčovič och “den vanlige” kommissionären Cañete. European Voice undrar över om det innebär maktkamp, men konstaterar också att de båda har personligheter som gör att de inte är lagda åt maktkamper.

Hittills har de båda bekänt sig till “efficiency first” även om deras tolkningar därav fortfarande är lite dunkla. Det verkar mera luta åt redundans än krigsdans.

Thursday, March 26, 2015

Tyskland världsmästare i effektivisering?

Så säger ACEEE i sin bedömning 2014 (se bild nedan). Vi låter det dock vara öppet hur det förhåller sig i övriga Europa eftersom vi klumpas ihop i EU. Det kan finnas någon där som skulle kunna poppa upp om förstoringsglaset varit inställt på det.

För den som är sugen på att veta mer så ordnar DENEFF (systerorganisation till vårt svenska EEF) en workshop den 20 april. De är försiktiga nog att själva sätt ut ett frågetecken om sin nya titel.

Oavsett utfallet så är ACEEEs bedömningsmetod intressant och lämpar sig för självstudium och checklista.

image

Wednesday, March 25, 2015

Lazards 8.0

Lazards sammanställning av olika sätt att tillgodose energiförsörjningen utvecklas ständigt. Inte bara genom att de uppdateras med siffror utan också att den blir mer och mer detaljerad.

Den har nu nått version 8.0 och kan sägas vara en “tentalätt” för beslutsfattare (kommissioner och andra). Där ser de dels att effektvisering är oslagbart billigast och, om de lägger den bredvid version 7.0, att förnybar energi successivt blir billigare samt att fossilt och kärnkraft på motsvarande sätt dyrare.

Och det förtjänar att påpekas att Lazards uppgift i livet är att ge råd åt investerare så att de inte slösar bort sina och andras pengar. De skriver:

We find that Alternative Energy technologies are complementary to conventional generation technologies, and believe that their use will be increasingly prevalent for a variety of reasons, including RPS requirements, carbon regulations, continually improving economics as underlying technologies improve and production volumes increase, and government subsidies in certain regions.

Tuesday, March 24, 2015

Fronten breddas

Iden med “Effektvisering först” har stark laddning och IPEEC, International Partnership for Energy Efficiency Cooperation, sällar sig nu till gänget. De har ju en stark ställning såtillvida att de fångar upp G20-länderna där det finns ett antal (inga namn!) som kanske inte gjort sig kända som några föregångare när det gäller uthållighet och klimat.

Men IPEEC tar upp samma material och samma retorik som IEA och EU redan knäsatt. Kanske är det den gamla principen om droppens kraft och dess påverkan på stenen vi ser här också?

Monday, March 23, 2015

Magin bakom marknadens lärande

Det finns en förklaring till att till exempel solceller successivt blivit billigare och billigare. Och det är inte i först hand att de produceras i större skala. Vill ni vet mer mer om mekanismerna och om varför bland annat staten kan spela en viktig roll i den processen rekommenderas att delta i webinariet “Consequences of learning curves for energy policy” som arrangeras av IEA DSM University den 15 april kl 15.

Föreläsare är professor Clas-Otto Wene som inleder med följande ord:

Learning curves show that government deployment programmes do not subsidise technologies but provide required learning investments to make energy efficiency and low-carbon supply technologies competitive in mass markets. The programmes spur investment and market experience for currently expensive technologies and the learning curve shows how these experiences continually reduce cost and improve performance for the deployed technologies. This technology learning pervades all levels of organisations that produce, install and operate technology. This demonstrates that from identical boundary conditions many energy futures can be obtained, demanding the same economic resources but having completely different technological structures and thus very different properties regarding environment, energy security and job creation. Learning curves challenge current dogma on the long-range efficiency of the market and point to the need to realize political choices in deployment programmes.

Ja varför inte välja den framtid som har den bästa uthålligheten när den inte kostar mer?

Friday, March 20, 2015

Vad är halveringstiden?

....the energy union is about big questions, big figures, big interests and big ambitions. It will require many legislative proposals and it will require full support and implementation at all levels. The European Parliament believes in the objectives of the Energy Union, but will assess very carefully the required legislative proposals and the way the Parliament will be involved in the governance of this project that touches upon the key interests of the European Union and its citizens.

Orden är Martin Schulz’s, EU-parlamentets talman, inför toppmötet på torsdagen.

Det är tydligt att idén om energiunionen verkligen gripit tag och gjort många (av oss) högstämda. Men förlåt någon som varit med förr att hälla ett stänk malört i bägaren. Vi har hört det förut om än aldrig så tydligt och från så hög nivå. Men vi har också sett det klinga av tidigare. Hur länge kommer det att sitta i och hur långt kommer man att sträcka sig? Innan till exempel “big interests” samlat sig till motangrepp?

Hoppas att halveringstiden är längre än tidigare. Men…. hmmm

Fjolårets skidmodell

Visst anade jag det tidigare, redan när de frågade mig i butiken om jag ville byta upp mig till årets modell, att det skulle gå lika bra med de gamla.

Nu vet jag tack vare studien “The Circular Economy and Benefits for Society. Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners” att det faktiskt går ännu bättre med de gamla!

Läs mer